Hyviä uutisia suomenuskolle

Suomenuskoisten parissa virinnyt järjestäytymishanke uskonnolliseksi yhdyskunnaksi on taas edistynyt hiukan. Opetusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijalautakunta puoltaa yksimielisesti Karhun Kansan hyväksymistä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.

Rekisteröitymishankkeesta on ollut monenlaisia mielipiteitä suomenuskoistenkin keskuudessa. Lainsäädännössämme uskonnollisen yhdyskunnan malli on selvästi monoteistinen kirkko jossa on tarkkarajainen, määriteltyihin pyhiin kirjoituksiin pohjautuva oppi, jonka puhtautta yhdyskunta vaalii parhaansa mukaan. Alkuperäisuskonto, suomenusko mukaan lukien, on jotakin aivan muuta, ja se on tuonut omat haasteensa suomenuskoisille joiden on rekisteröitymishankkeen myötä täytynyt suoriutua mielenmaisemansa kääntämisestä lain määräyksiin mukautuvaksi. Toisten mielestä tämä välttämätön vieraaseen kaavaan ahtautuminen vain tuo alkuperäisuskonnon maailmaan elementtejä joita siellä ei vanhastaan ole. Itse olen sitä mieltä, että tämänluonteinen jäykkyys poistuu kyllä luonnollisella tavalla, jos vain onni on myötä ja suomenuskoisten yhdyskuntien määrä ajan myötä kasvaa. Onhan jotakuinkin selvää, että "Karhun Kansan Porvoon seurakuntaa" paljon todennäköisempää on se että kokoon saadaan vaikkapa Västäräkin Väki, joka on olennaisilta osiltaan hieman erilainen kuin Karhun Kansa. Sillä aina kun määritelmiä joudutaan sorvaamaan, paljon jää ulkopuolelle pakostakin. Suomenuskon tapauksessa, on selvää että vain osan mielenmaisema sopii Karhun Kansan virallisiin perustamisasiakirjoihin. Vaihtoehtona on, että katot ja ovet vain levenevät luonnollisiin mittoihinsa omia aikojaan niin että mukaan sopivat nekin jotka noudattavat kirjoihin laitettuja opinkappaleita yhtä luovasti kuin tavallinen tapakristitty luterilaisen kirkon tunnustuskirjoja. Suvaitsemattomuus ja nurkkakuntaisuus kun ovat polyteismille aidosti vieraita elementtejä. Niitä ei saada tuoduksi uskontoon pelkästään viranomaismenettelyllä, vaan tarvittaisiin ihmisiä jotka näkevät näissä paheissa jotakin erityistä arvoa. Rohkenen epäillä, ettei polyteistinen agraariuskonto suuremmin puhuttele sellaisia tyyppejä.

Omasta mielestäni rekisteröitymishanke on tärkeä ennen kaikkea symboliarvonsa vuoksi. Uskonto jonka piiristä voi nousta virallisen yhteiskunnan tunnustamia uskonnollisia yhdyskuntia (erotukseksi tavallisista yhdistyksistä), omaa yhä tiettyä vakavuutta ja arvokkuutta. Arvokkuus toki kuuluu alkuperäisuskontoon sisäänrakennettuna, mutta fakta on että etenkin termi "pakanuus" viittaa alkuperäisuskontojen lisäksi kaikenkarvaisiin uususkontoihin ja new age-häröilyihin. Se on rasittavien väärinkäsitysten loputon lähde. Rekisteröitymishankkeen menestys ja uskonnon lisääntynyt näkyvyys yhteiskunnassa tuo lähemmäs sen päivän jona suomenuskoisten ei tarvitse määritellä itseään pakana-sanalla, negaation "en ole maailmanuskonnon edustaja" avulla. Voi tulla suunnilleen ymmäretyksi kertoessaan yksinkertaisesti, mitä on: suomenuskoinen. Hiukan rohkenen toivoa sitäkin, että rekisteröityminen hillitsisi omituisia hostiileja assosiaatioita suomenuskoisten osalta (samalla kun wiccat, aasainuskoiset ja monet muut kunnialliset pienuskontojen edustajat joutunevat niistä kärsimään jatkossakin). Tykkäämään ei tarvitse alkaa, mutta kuten linkeistä voi havaita, viileän asialliseen suhtautumiseenkin pääseminen olisi jo edistystä. Utopistisimpana unelmanani on tietenkin toive siitä, että yhteiskuntamme monimuotoisuuden tullessa taas hiukan näkyvämmäksi, hyvä tahto ja suvaitsevaisuus valtaisivat taas hiukan alaa, kaikenlaisten vähemmistöjen onneksi. Onnellista olisi sekin, jos suomenuskon näkyvyyden lisääntyminen saisi useamman huomaamaan, miten vahvasti neutraaliksikin mielletty uskonnollinen käsitteistömme, sanasta "uskonto" alkaen on kristillisyyden alimääräämää. Jos näin kävisi, suvaitsevaisuus, rakenteisiin kätkeytyvät uskonnollisen vallankäytön dekonstruktio ja katsomusten tasa-arvo voisivat edistyä pikkuisen. 

Vielä ei ole suuremman hehkutuksen aika sillä PRH:n lopullinen päätös yhdyskunnan hyväksymisestä puuttuu vielä. Pieneksi valonpilkahdukseksi vuoden pimeimpien päivien keskelle tämän uutisen kuitenkin lasken. 

ETA: Juuri tulleen tiedon mukaan Karhun Kansan hakemus uskonnolliseksi yhdyskunnaksi on tänään hyväksytty Patentti-ja Rekisterihallituksessa. Filosofian Puutarha onnittelee tuoretta yhdyskuntaa, yhtä Euroopan ensimmäisistä omaan perinteeseen pohjaavista virallisista uskonnollisista yhdyskunnista. Onnea ja menestystä!

posted under , , |

0 kommenttia:

Uudempi teksti Vanhempi viesti Etusivu

Blogiluettelo

Kirjoittajasta

Oma valokuva
Saara R
Filosofi Saara Reimanin ylimääräisten ajatusten mausoleumi. Ajatuksia on jo aika paljon, aika monista aiheista. Palaute blogista: saara.j.reiman@gmail.com
Tarkastele profiilia

Blog Archive

Hae tästä blogista

Followers


Recent Comments