Väkivallan paradoksi: olosuhteista ja vastuusta


Väkivallan paradokseihin kuuluu, että sitä voidaan yleisellä tasolla selittää olosuhteilla. Tiedämme että sellaiset seikat kuin taloudellinen kurjistuminen, epävarmuus perheestä tai toimeentulosta ja alkoholin kulutuksen taso vaikuttavat väkivallan esiintyvyyteen yhteiskunnassa. Toisaalta väkivalta palautuu viime kädessä yksilöihin ja heidän valintoihinsa: jos hyökkäystä ei tapahdu, ei tapahdu rikosta vaikka olosuhteet olisivat miten karmeat.  Laki tuntee pakkotilan käsitteen, mutta etiikan näkökulmasta on jotakuinkin selvää, ettei edes aseella uhatuksi tuleminen poista valinnanmahdollisuutta, vaan ainoastaan tekee siitä niin raskaan että normaalille ihmiselle vastarinnan hinta muodostuu niin kohtuuttomaksi ettei yhteiskunta voi vaatia häneltä sen maksamista. Etiikassa, toisin kuin vaikkapa sosiologiassa, kiinnostuksen kohde ei niinkään ole ilmiöiden ymmärtäminen ja selittäminen kuin moraalinen vastuu. Kuka on vastuussa ja mistä? Voiko Turmiolan Tommi syyttää huonoa seuraa ja ankaraa isähahmoa? Keneltä voimme perustellusti vaatia ja mitä?

Näissä keskusteluissa mennään usein nopeasti siihen että  joku neropatti tulee ja kyseenalaistaa ihmisen vapaan tahdon olemassaolon. Vapaa tahto on sellainen metafysiikan suo, johon astumista yritän tässä blogissa välttää. Arkisenfilosofiseen blogiin sopii paremmin vain huomauttaa, ettei vapaata tahtoa (ja sen mukana ihmisen moraalista toimijuutta) jostain syystä ikinä kyseenalaisteta silloin kun puheena ovat moraaliselle agentille kuuluvat oikeudet, kuten itsemääräämisoikeus tai oikeus hallita moraalisia patientteja. Usein sama ihminen voi puolustaa vapaata yhteiskuntaa ja demokratiaa (joka on rivikansalaiselle todella vaativa ja vastuullinen vallanjaon muoto) ja ihmetellä, onko ihmisellä sittenkään vapaata tahtoa. Jostain syystä vapaa tahto muistuu mieleen vain silloin kun näyttäisi että siitä seuraa omistajalleen jotain ikävää, kuten moraalisessa vastuussa olemista. Silloin kun vapaa tahto takaa kaikkea kivaa, meillä kaikilla tietysti on sellainen. Odotan, koska pääsen väittelemään vapaasta tahdosta sellaisen  kyökkifilosofin kanssa joka on uskossaan niin vahva että on hankkinut itsensä holhouksenalaiseksi.

Toiseksi, vaikka vapaan tahdon kyseenalaistaminen ei sinänsä ole uhrin syyllistämistä, käytännössä se on veto joka vie vaarallisille vesille. Jos lähdemme siitä, ettei Turmiolan Tommi voi muuta kuin hakata vaimonsa koska hänen olosuhteensa ovat niin kurjat ja elämänhallinta niin hukassa, mitä sanomme silloin sille vaimolle? Sanommeko, hänen pitäisi sekä tulla hakatuksi että suhtautua kohtaloonsa supererogatorisen ylevästi? Kun ei se Tommi voinut itselleen mitään. Kuitenkaan uhriksi tuleminen ei ole osoitus suuresta moraalisuudesta, vaan ainoastaan siitä että henkilö on joutunut vääryyden kohteeksi. Miksi siis  uhrilta vaaditaan suurta moraalista ylevyyttä kun taas moraalin puutteen todistaminen (esimerkiksi rikokseen syyllistymällä) vapauttaa tekijänsä alkeellisimmastakin vastuusta? Vapaan tahdon kieltäminen ei ole vain väite siitä miten asiat Reaalimaailmassa ovat. Se on myös tuen ilmaisu avuttomuudelle ja selitys sille miksi meidän ei tule pyrkiä muuttamaan yhteiskuntaa oikeudenmukaiseksi. Jos nimittäin kellään ei ole vapaata tahtoa, asiat ovat sillä ainoalla tavalla millä ne voivat olla. Havaitsemamme kärsimys ja epäoikeudenmukaisuus on valitettavaa, mutta välttämätöntä. Voimme harmitella Turmiolan Tommin vaimon kohtaloa, mutta samalla tiedämme, ettei häntä kuitenkaan oltaisi voitu auttaa. Determinismistä on lyhyt askel fatalismiin. 

Kuitenkin, fakta on, että yrittämällä voi joskus onnistuakin muuttamaan maailmaa. On paljon rakentavampaa ryhtyä tutkimaan ruttoa ja miettimään vastatoimia kuin hyväksyä, että ruttoepidemiat ovat Jumalan tahto johon ihminen voi vain alistua. Vapaan tahdon kieltäminen on passiivisuuden puolustus. Ja niinpä minä saan taas tilaisuuden kysyä hyve-eetikon suosikkikysymyksen: ”Onko hyvä ihminen mielestäsi passiivinen, vai yrittääkö hän aktiivisesti edistää hyvää ja korjata havaitsemiaan vääryyksiä, jopa sellaisissa tilanteissa joissa menestys näyttää lähes toivottomalta?”  "Onko hyvä ihminen se joka valittelee ja suree maailman vääryyksiä vaiko se joka tarttuu itse toimeen niiden poistamiseksi?" Etiikassa nimittäin on empiirisiin tieteisiin nähden se etu, että meidän ei tarvitse tyytyä kuvailemaan sitä miten asiat ovat, vaan tehtävänä on ennen kaikkea miettiä, miten niiden tulisi olla ja sitä miten parempaan maailmaan päästäisiin. Jos olemme sitä mieltä, että hyvä ihminen pyrkii aktiivisesti hyvään, meidän täytyy myös olettaa hänelle vapaa tahto. Jos olemme lisäksi sitä mieltä, että pahantekijät ovat vain olosuhteiden ja todennäköisyyksien uhreja, meidän täytyy enää selittää, minne se vapaa tahto oikein katoaa silloin kun ihminen valitsee tavoitella hyvän sijasta jotakin muuta...

On siis toisaalta niin, että pahantekijät ovat täydessä moraalisessa vastuussa teoistaan, aivan niin kuin hyvän tekijätkin ansaitsevat kiitoksemme ja ihailumme. Toisaalta kuitenkin myös olosuhteilla on merkitystä. Siksi meillä jokaisella on vastuuta siitä osasta Reaalimaailmaa mihin voimme vaikuttaa. Ne kuuluisat olosuhteet ovat heijastuma suurten ihmisjoukkojen valintojen tuloksista, ja suuret ihmisjoukot puolestaan koostuvat yksittäisistä ihmisistä jotka toimivat omien elämiensä piirissä ja joskus yrittävät vaikuttaa muidenkin toimintaan. Siksi ei pidä kuvitella että paha olisi hallinnassa ja sen torjunta poissa päiväjärjestyksestä kun Turmiolan Tommi on saatu kaltereiden taakse. Se miten arkea elämme, miten teemme pienet ja merkityksettömiltä tuntuvat valintamme, miten valitsemme kohdella muita ihmisiä, mitä arvoja valitsemme tavoitella ja toteuttaa...kaikki se pieni ja arkinen on tärkeämpää kuin usein muistammekaan.

0 kommenttia:

Uudempi teksti Vanhempi viesti Etusivu

Blogiluettelo

Kirjoittajasta

Oma valokuva
Saara R
Filosofi Saara Reimanin ylimääräisten ajatusten mausoleumi. Ajatuksia on jo aika paljon, aika monista aiheista. Palaute blogista: saara.j.reiman@gmail.com
Tarkastele profiilia

Blog Archive

Hae tästä blogista

Followers


Recent Comments