Vihreimmän puolueen ympäristötavoitteista

Nykyisellä puoluekartalla Vasemmisto on moneen kertaan noteerattu vihreimmäksi puolueeksi. Me olemme ainoana puolueena asettaneet selkeän aikarajan johon mennessä turkistarhaus tulisi lopettaa ja keskuudestamme löytyy tukea degrowth-ajattelulle. Me Vasemmistossa uskomme, että ympäristöasioiden edistäminen ei ole elitististä piperrystä, vaan edellyttää myös sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Kuntatasolle mentäessä isot linjaukset muuttuvat pienemmiksi konkreettisiksi päämääriksi.

Me Lohjan Vasemmistossa olemme ottaneet kuntavaalien tavoiteohjelmaamme useita vihreitä tavoitteita.
Lähipalveluiden puolustaminen on myös vihreä teko. Kumpi onkaan ekologisempaa, liikutella muutamaa virkamiestä vaiko kaikkia reuna-alueiden asukkaita keskustaan? Väljähkön omakotiasumisen mahdollistaminen Lohjalla on ympäristöteko, sillä se edistää kulttuurimaisemien eli Suomen uhanalaisimman ympäristötyypin, säilymistä.

Joukkoliikenteen parantaminen on iso vihreä teko. Nykyään autoileminen on Lohjalla välttämätöntä arjen sujumiseksi. Autoilijoita ei saa syyllistää tästä. Harvat vuorovälit, puutteellinen reittiverkko ja korkeat lipunhinnat takaavat sen etteivät bussiliikennettä käytä muut kuin ne joiden on pakko. Lohjan Vasemmisto edistää matkustajaratahanketta, ja lisäksi haluamme kehittää Lohjan paikallisliikennettä niin että se voisi olla toimiva ja järkevä liikkumisvaihtoehto. Joukkoliikenteen parantaminen on myös autoilijoiden etu, sillä Ykköstie on ruuhkainen jo nyt ja ruuhkien ennustetaan vain pahenevan lähivuosina jos mitään ei tehdä.

Lohjan kaupungin pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä suosia lähiseudun yritysten tuotteita ja palveluita. Tämä on paitsi ekologista, myös tukee paikallista yrittäjyyttä. Tämä onkin hyvä esimerkki siitä miten eettiset ja ekologiset toimintatavat eivät ole rahanreikiä vaan voivat konkreettisesti edistää seutumme menestystä. Kaupungin on myös syytä tukea Kierrätyskeskuksen toimintaa. Itse haluaisin myös lisätä jätteidenlajittelupisteiden määrää. Ideaalitilanne olisi, että tiiviimpien omakotitaloalueiden asukkailla olisi lajittelupiste kävelyetäisyydellä.

Itse edistäisin ympäristöarvoja myös vastustamalla nykyistä omakotitonttien pilkkomisintoa ja pyrkisin vaikuttamaan rakentamattomien tonttien korotetun kiinteistöveron poistamiseen. Lohjalla ei tarvita pääkaupunkiseutulaista iso talo postimerkin kokoisella tontilla-mallia, vaan vehreitä tontteja joilla mahtuu viljelemään hyötykasveja, kompostoimaan ja vaalimaan luonnonkasveja. Lisää veronmaksajia saamme esimerkiksi rakentamalla lisää kerrostaloja keskustan alueelle. Lohjalla onkin pulaa ennen kaikkea pienistä kerrostaloasunnoista.

Kaupunki voi näyttää hyvää esimerkkiä myös uusiutuvan energian käyttöönotossa. Minulle tärkeä aihe on energian säästö. Energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto ja nykyisten toimintatapojen tarkastelu energiansäästönäkökulmasta on myös taloudellisesti viisasta toimintaa tarkan taloudenpidon aikana. 
Valosaaste on Suomessa paheneva ilmiö, jonka pitkäaikaisista vaikutuksista luontoon ja ihmisten terveyteen ei vielä ole paljoa tietoa. Lohjan laajoilla rauhallisilla alueilla joissa liikenne yöaikaan on hyvin vähäistä, valot voisi mielestäni sammuttaa yöaikaan muutamaksi tunniksi. Turvallisuussyistä vilkkaasti liikennöidyt väylät on tietysti valaistava.

Mielestäni ympäristövaikutusten tarkastelu tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Siihen tarvitaan sellaista asiantuntemusta jota minulla ympäristöeetikkona on. Usein ympäristöystävällisiä ratkaisuja jyrkimmin vastustavat ihmiset kannattavat aivan toisenlaisia arvoja. Siksi tuloksellinen vaikuttaja tarvitsee paitsi hyviä mielipiteitä, myös hyvää puhetaitoa ja kokemusta siitä miten omia arvoja ja tavoitteita voi ajaa sellaisten ihmisten keskuudessa joissa sana ”ympäristöarvot” herättävät lähinnä vihamielisyyttä.
Työ paremman ympäristön puolesta ei kuulu ainoastaan Vihreille, vaan siinä tarvitaan kaikkia. Lohjalla Vihreiden ja Vasemmiston välit eivät ole kovin hyvät, mutta niiden parantaminen on tehtävälistallani. Parempi yhteistyö tarkoittaa myös enemmän tukea ympäristön hyvinvointia edistäville aloitteille, mikä puolestaan lisää mahdollisuuksia niiden läpimenosta ja nostaa julkisen keskustelun tasoa. Työtä on tehtäväksi paljon...mutta ensiksi on äänestäjien vuoro.

posted under |

0 kommenttia:

Uudempi teksti Vanhempi viesti Etusivu

Blogiluettelo

Kirjoittajasta

Oma valokuva
Saara R
Filosofi Saara Reimanin ylimääräisten ajatusten mausoleumi. Ajatuksia on jo aika paljon, aika monista aiheista. Palaute blogista: saara.j.reiman@gmail.com
Tarkastele profiilia

Blog Archive

Hae tästä blogista

Followers


Recent Comments