Härveliriippuvuus ei kuulu yksinkertaistajalle

Kulutusjuhlassa nostettiin esiin härveliriippuvuus. Vaikka sähkölaitteiden energiatehokkuus paranee kaiken aikaa, sähkönkulutus kasvaa koska mikään säästäväisyys ei pysy laitteiden runsauden perässä. Kansa kuluttaa yhä suurempia ja runsaslukuisempia sähkölaitteita, ja se on ongelma vaikka olisimme ihan hiljaa hämäristä tuotanto-olosuhteista, tuotteiden yleisestä heikkolaatuisuudesta ja korjauskelvottomuudesta ja jopa laitteiden keinotekoisesta vanhentamisesta. Energy Saving Trust sanoo suoraan, että jos päästöt halutaan saada kuriin, kuluttajat on vieroitettava kodin hilavitkutinpaljoudesta.

Härveliriippuvuus ei ole tarvetta tietyille laitteille, vaan oma mielenmaisemansa. Se on yksi ostoriippuvuuden muoto: tarve omistaa eniten, uusinta, kiiltävintä, erityisintä kodinteknologiaa jota tarjolla on. Härveliriippuvainen ei ole mummo joka tarvitsee paljon kodinkoneita selviytyäkseen arkisesta ruuanlaitosta, vaan hänen poikansa joka kärrää toimivia esineitä kierrätykseen vanhentuneina tai vain siksi että markkinoilla on taas uutta ja tyttärentytär, joka huomaa tarvitsevansa uusia sähkölaitteita lähinnä siksi että nyt niitä on tuotu kuluttajien ulottuville.

Teknologiaa ei voi käsitellä yhtenä könttänä. On teknologiaa jolla on suuri potentiaali hyödyttää ihmisyyttä- tiede, ja minulle rakas avaruusteknologia kuuluvat tähän kategoriaan. Pyrkimys ymmärtää maailmankaikkeutta ja paikkaamme siinä on jalo päämäärä. Tällaisenkin teknologian käyttöön liittyy eettisiä kysymyksiä ja ongelmia. Sitten on toinen teknologian taso, arjen teknologia: matkapuhelimet, televisiot, munankeittimet, yleiskoneet ja suoristusraudat. Arjen teknologia on paljon vaikeampi eettinen ongelmavyyhti. Tarvitsemmeko metrin pinon pieniä keittiökoneita ja nopeasti vanhenevaa elektroniikkaa vain siksi että se on kätevää tai (yhä useammin) statussymboli? Arkeen sopii teknologiakriittisyys. Se ei ole suoranaista teknologiakielteisyyttä, sillä kenelle tahansa voi tulla vastaan tilanne jossa uudesta teknologiasta on suurta, konkreettista apua. Mutta kuinka usein tilanne on tämä? Hyve-etiikan valossa apua saa yksinkertaisista kysymyksistä: ilmentääkö haluamani laitteen omistaminen vaatimattomuutta ja rakkautta yksinkertaiseen elämään? Onko sen lupaama hyöty konkreettista, vai muutaman minuutin ”ajansäästöä” tai uusia ominaisuuksia joille minulle ei todennäköisesti ole käyttöä (ja jos on, onko minulla mielessäni jokin konkreettinen ja hyödyllinen käyttötarkoitus näille)? Onko laitteen hankkiminen viisasta rahankäyttöä? Vastaako teknologia olemassaoleviin tarpeisiini vai onko se vastaus sellaisiin tarpeisiin jotka se on itse luonut? Tekeekö uusi teknologia minut riippuvaiseksi päivityksistä, viekö sen ylläpito aikaa, onko sen odotettavissa oleva käyttöikä kohtuullisen pitkä? Voiko laite herättää muissa kateutta ja osattomuuden tunnetta, vai edistääkö sen käyttäminen tapaamieni ihmisten hyvää? Tuleeko minusta todella onnellisempi ihminen jos voin kuunnella samoja listahittejä erilaisista laitteista, lisääkö hyvinvointiani se jos voin valmistaa samoja teollisia raaka-aineita hiukan eri tavalla?

Huomaatteko? Näitä kysymyksiä miettiessä ei tarvitse ollenkaan rämpiä epämääräisten hiilijalanjälkien ja tuotanto-olosuhteiden suossa, vaan jos olemme rehellisiä ja valmiita tarkastelemaan kysymyksiä rohkean avoimesti, voimme löytää hyödyllisiä vastauksia lähimmästä peilistä. Arkinen etiikka ei ole vaikeaa älylle, vaan paljon useammin haaste ihmisluonnolle. Meidän ei myöskään tarvitse arvottaa mielihyvää muiden arvojen alapuolelle. Jos jokin laite, vaikka uusi ja isompi televisio, tuottaisi meille suurta ja aitoa mielihyvää joka ei ole suoranaisen paheellista (kuten läheisten kateudesta saatavaa mielihyvää), sen hankkiminen voi olla aivan ok, tarvitaanhan elämässä myös hyvää mieltä ja piristystä. Mutta ei mainoksia tarvitse selata pitkälle, kun huomaa että teknologiaa markkinoidaan usein suoranaiseksi statussymboliksi tai epämääräistä kätevyyttä ja ajansäästöä luvaten. Koska olemme kaikki erilaisia ja meillä on erilaiset elämät, ei tiettyä teknologiaa voi leimata suoralta kädeltä täydeksi turhakkeeksi. Voimme puhua vain omasta puolestamme. Miksi emme alkaisi ottamaan käytännössä selvää siitä, tarkoittaako vähempi määrä teknologiaa kotona todella puutetta, osattomuutta, ulkopuolisuutta ja mahdollisuuksien rajallisuutta vai voiko yksinkertaisuus sisältää oman, suuremman rikkautensa?

Lähestymällä niin uusia kuin tuttujakin teknologioita kriittisten kysymysten avulla olen kuitenkin huomannut, että nykymaailma on täynnä teknologiaa jota en elämääni tarvitse. En usko, että ympäristöongelmiin ratkaisu löytyy pelkästään energiatehokkuudesta- kuten esimerkki osoittaa, kulutuksen lisääntyminen syö helposti tehokkuuden paranemisen. Ei, kestävä ratkaisu on oppia olemaan tyytyväinen vähempään ja yksinkertaistaminen sekä ajatusten että asenteiden tasolla. On opittava kyseenalaistamaan markkinamiesten lupaus siitä että enemmän ja hienomman kahmiminen lisää onnellisuutta ja että tavaravuori on merkki menestyksestä elämässä. On kyseenalaistettava tänä päivänä vielä valtavirtaa oleva ajatus siitä että monista (ja lisääntyvistä) ongelmistaan ja puutteistaan huolimatta kulutuskeskeinen elämäntapa on hienointa mihin ihmiskunta on tähän mennessä yltänyt. Ja on uskallettava ryhtyä kokeilemaan kyseenalaistamista käytännössä. On tarpeellista vastustaa kulttuuria joka vaatii meitä kommunikoimaan sosiaalista statustamme ulkomuodon ja tavaroiden välityksellä ja viljeltävä vaihtoehtoa: kulttuuria jossa ajatukset lausutaan, lauletaan, kirjoitetaan ja piirretään, ja jossa ihmisiä arvostellaan ja arvotetaan vasta kun heihin on tutustuttu, ei ensivaikutelmien perusteella. On tärkeää käyttää teknologiaa harkitsevasti ja vain todelliseen tarpeeseen. 

0 kommenttia:

Uudempi teksti Vanhempi viesti Etusivu

Blogiluettelo

Kirjoittajasta

Oma valokuva
Saara R
Filosofi Saara Reimanin ylimääräisten ajatusten mausoleumi. Ajatuksia on jo aika paljon, aika monista aiheista. Palaute blogista: saara.j.reiman@gmail.com
Tarkastele profiilia

Blog Archive

Hae tästä blogista

Followers


Recent Comments