Rationaalisuus on suhteellista

Suhteellisen aika-avaruuden pohdiskelu johtaa toisinaan ihmeellisiin päätelmiin.
Miettikääpä hetken esimerkiksi, mitä seuraa siitä että avaruuteen katsoessa näemme taaksepäin sekä kilometreissa että minuuteissa mitattuna. Mutta fyysikoiltakin unohtuu toisinaan ettei suhteellisuus maailmankaikkeudessa rajoitu fysikaaliseen maailmaan. Myös (ja ehkä etenkin) rationaalisuus on mitä suurimmassa määrin suhteellista. Toisin sanoen, rationaalisen käsite viittaa relaatioon toiminnan ja arvojen tai päämäärien välillä. Sanomme että jokin on irrationaalista kun toiminta näyttää olevan ristiriidassa arvojen kanssa. Tästä seuraa muun muassa se mielenkiintoisuus että mahdollisuudet rationaaliseen toimintaan ovat harvat kun taas irrationaalisuuden ja järjettömyyden mahdollisuudet ovat rajattomat. Analogia Leo Tolstoin havaintoon siitä että kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan mutta jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan, on häkellyttävä.

Tarkemmin ajateltuna rationaalisuuden suhteellisuus vaikuttaa itsestään selvältä. Arjessa se on kuitenkin kaikkea muuta. Se että ymmärrämme (tai ainakin kuvittelemme ymmärtävämme) muita perustuu siihen että kuvittelemme olevamme samaa mieltä arvoista ja päämääristä. Menestyksekkyytemme taas perustuu traagisesti siihen etteivät useimmat ihmiset ole kovin mielikuvituksekkaita. Aidon irrationaalisuuden erottaminen itselle vieraisiin arvoihin suhteutuvasta rationaalisuudesta ei olekaan ihan helppoa. Havaittu irrationaalisuus osoittautuu siksi itsekseen usein, mutta vieraan rationaalisuuden mahdollisuus on juuri niin suuri että se pitää totuuden ystävät varpaillaan.

Eetikon unelias katse valpastuu siinä vaiheessa kun jokin auktoriteetti, esimerkiksi Yhteiskunta, alkaa holhoamaan kansalaisia lähtien siitä oletuksesta että kaikki jakavat pohjimmiltaan samat, oikeat arvot mutta jotkut eivät vain ymmärrä omaa parastaan tai heiltä puuttuu itsekuria toteuttaa sitä. Esimerkiksi nykyään suosittu terveysfasismi perustuu siihen oletukseen että jokainen haluaa elää mahdollisimman pitkään ja terveesti. Tämä taas perustuu oletukseen että jaamme kaikki samat arvot, ja koska keskiluokkaisen arvoenemmistön arvot tosiaan ovat terveysmyönteisiä, tästä on enää lyhyt askel ad populumiin: kaikki järkevät ihmiset ovat tätä mieltä, ja jos et ole kanssamme samaa mieltä, et ole aivan järkevä ja olemme oikeutettuja holhoamaan sinua.

Etiikan suhde rationaalisuuteen on nimittäin intiimi. Kannattamani hyve-etiikan versio käsittää hyveet sekä asioiksi joiden toteuttaminen johtaa onnellisuuteen että joiden toteuttamisesta onnellisuus myös osaltaan koostuu. Yksinkertaistettuna: hyveellinen toiminta on rationaalista sanan kaikkein perustavimmassa merkityksessä; suhteutettuna parhaaseen mahdolliseen elämänkokonaisuuteen. Eettisistä periaatteista tinkiminen esimerkiksi lyhyen aikavälin tavoitteiden tai menestyksen vuoksi ei ole välttämätöntä tai ymmärrettävää, vaan yhtä järjetöntä kuin pommin vieminen oman talon nurkalle. Tästä pitäisikin keskustella muiden ihmisen rationaalisuuden sijaan. Arvoista. Minun, sinun, yhteiskunnan ja Ihanneyhteiskunnan. Tarkoittaako silloin esimerkiksi se että arvotan oman terveyteni kaikkein suurimmaksi hyväksi sitä että olen järkevä? Vai sitä että olen itsekäs? Kenen arvot ovat parhaita? Kuka siitä päättää ja millaisin perustein? Miten suhtaudumme niihin joiden arvot ovat erilaiset? Määräämmekö heille sanktioita väärin ajattelemisesta, pyrimmekö dialogiin- vai unohdammeko heidät kokonaan? Keskustelun kiertyminen vain sen ympärille miten olisi järkevää toimia, ei ole merkki siitä että Ikuinen Totuus olisi löydetty vaan siitä että olemme hukanneet sen vähäisenkin ymmärryksen joka tietämättömyytensä tunnustavalla on.


posted under , |

0 kommenttia:

Uudempi teksti Vanhempi viesti Etusivu

Blogiluettelo

Kirjoittajasta

Oma valokuva
Saara R
Filosofi Saara Reimanin ylimääräisten ajatusten mausoleumi. Ajatuksia on jo aika paljon, aika monista aiheista. Palaute blogista: saara.j.reiman@gmail.com
Tarkastele profiilia

Blog Archive

Hae tästä blogista

Followers


Recent Comments